Hvordan ændrer jeg mine præferencer?

Du kan indstille dine ønsker til en partner via hjemmesiden ved at gå til Præferencer enten fra siden Partnerforslag eller via menuen.

Du har mulighed for at justere, hvor vigtige de forskellige kriterier er for dig. Jo længere væk fra "Meget vigtigt" et kriterie er sat til at være, jo større chance er der for at det bliver tilsidesat til fordel for andre præferencer. 

Du kan ikke selv fastlægge antallet af partnerforslag, men du kan påvirke det ved at justere dine præferencer og sørge for at de ikke er for snævre.